Schoonmaak

Laat uw schoonmaak doen door Top Cleaning Groene Hart

Resultaatgericht schoonmaken komt in de visie van Top Cleaning Groene Hart het meest tot z’n recht in een omgeving met wisselende bezetting. Het resultaatgericht schoonmaken is een dynamisch proces. Steeds weer passen de schoonmaakkrachten de werkzaamheden aan op de situatie in uw locatie.

Top-cleaning-Groene-HartFlexibele inzet

Bij resultaatgericht schoonmaken gaat het om flexibel inrichten van de werkzaamheden om iedere dag de vereiste reinheidsnorm te behalen. Dit betekent dat er geschoven wordt met uren en werkzaamheden. Het maken van werkschema’s voor onze medewerkers is bijvoorbeeld geen eenmalige gebeurtenis, maar een activiteit die wij uitvoeren alsdaartoe aanleiding is. Dit kan gebeuren als er wijzigingen optreden in de gebouwgegevens of als er structurele wijzigingen in de vervuilingsgraad plaatsvinden. Ook het herhaaldelijk meten van de kwaliteit en het sturen van de schoonmaakkrachten op basis daarvan, is een dynamisch proces.

Gekwalificeerde schoonmaakkrachten

Het gehele systeem van resultaatgericht werken van Asito is gebaseerd op de afweging of, wat en hoe er op de werkvloer wordt schoongemaakt. Hiervoor investeren wij veel in opleiding en begeleiding van onze schoonmaakkrachten. Bij een resultaatgericht contract werken wij met een lage span of control zodat de direct leidinggevende ook daadwerkelijk overzicht heeft over de medewerkers. Ook volgen al onze schoonmakers voor de start van de werkzaamheden in ieder geval de basisinstructie resultaatgericht werken en waar nodig projectgerichte opleidingen.

Perfecte samenwerking

Perfecte samenwerking

Wij zijn uiterst goed bereikbaar. En doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw schoonmaakbehoefte is ingevuld.
Planning

Planning

Top Cleaning Groene Hart zet zich in om met u samen tot een heldere planning te komen, die uw schoonmaakbehoefte invult binnen uw budgetten.